వంగవీటి చూసాను. “బెన్ హర్” సినిమాలో జీసస్ క్రైస్ట్ సన్నివేశాన్ని గుర్తు తెచ్చింది.

vangaveeti

Leave a Reply

*